Valla skidor

Vi vallar dina skidor längd och alpint Glidvalla Fästvalla Fästtejp Rengörning

SLIPA SKRIDSKOR

Vi slipar dina Skridskor
Hockeyrör , barnskridskor , konståkningsskridskor och långfärdsskridskor
Skålslip och planslip
Planslip bra till barnskridskor och konståkningskridskor
Vi kan även ta bort taggar på konståkningsskridskor
Vinterartiklar